Privacy verklaring

page1image22533824

Kinderopvang Het Bonte Koetje, gevestigd aan Mastwijkerdijk 47, Montfoort, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KDO Het Bonte Koetje Mastwijkerdijk 47 3417 BR Montfoort 0348-448952

Persoonsgegevens die wij verwerken

KDO Het Bonte Koetje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Met toestemming van de betrokkene kunnen wij ook doormiddel van telefoongesprekken gegevens verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Burgerservicesnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BankrekeningnummerGebruik persoonsgegevensUw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waar u ze voor achter heeft gelaten. Het betekent dat uw gegevens niet worden gedeeld met derden, met uitzondering van situaties waarin wij hiertoe van rechtswege gedwongen worden.Hoe lang wij persoonsgegevens bewarenKDO Het Bonte Koetje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleindenDelen van persoonsgegevens met derdenKDO Het Bonte Koetje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u om of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen

KDO Het Bonte Koetje is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw privacy met betrekking tot uw personeelsgegevens.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze administratie of het verwerken van uw persoonsgegevens, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via info@bontekoetje.nl