Tarieven

Jaarlijks herzien wij opnieuw het tarief voor de kinderopvang. De nieuwe tarieven van 2023 zijn in november 2022 goedgekeurd door de oudercommissie.

Onderstaande tarief voor het kinderdagverblijf per 1 januari 2023:

Kinderdagverblijf € 9,98

Kinderopvangtoeslag

Vanaf januari 2023 is het maximaal te vergoeden uur bedrag (fiscaal max) voor kinderdagverblijf € 9,12 per uur per kind.

Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2023.