GGD inspectie & klachtenreglement

Jaarlijks wordt het kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst de kwaliteit van het kinderdagverblijf en toetst of aan de eisen van de wet kinderopvang is voldaan. Het meest recente rapport van de GGD vindt u onder deze tekst en er is altijd een inkijk exemplaar aanwezig op het kinderdagverblijf.

Klachtenreglement

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken, kan er wel eens iets anders lopen dan gepland. Het kan gebeuren dat zich een situatie voordoet waarbij u of uw kind zich niet prettig voelt. Onze klachtenprocedure zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht. Volg voor meer informatie de link naar onze klachtenprocedure. Hierin staan alle stappen uitgebreid beschreven.