Klachtenreglement

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken, kan er wel eens iets anders lopen dan gepland. Het kan gebeuren dat zich een situatie voordoet waarbij u of uw kind zich niet prettig voelt. Onze klachtenprocedure zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht. Volg voor meer informatie de link naar onze klachtenprocedure. Hierin staan alle stappen uitgebreid beschreven.