Oudercommissie

Welke functie heeft de oudercommissie?
De oudercommissie is een door de overheid verplichte instelling met adviesfunctie en –recht binnen de kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat de commissie poogt om enerzijds de ondernemer en medewerkers waar mogelijk tot hulp te zijn, en anderzijds de wensen en meningen van ouders op verantwoorde wijze te vertegenwoordigen.
Natuurlijk zijn de medewerkers van het dagverblijf altijd het eerste aanspreekpunt, maar de oudercommissie mag aangesproken worden wanneer u als ouder dit nodig acht.

Hoe blijf ik op de hoogte over actuele onderwerpen die de oudercommissie bespreekt?

De oudercommissie overlegt ongeveer drie-maandelijks. Voor de laatste recente notulen klik hier.

Notulen OC 2 november 2017

Notulen OC 24 augustus 2017

Notulen OC  19 april 2017

U kunt de oudercommissie ook via email bereiken:
ochetbontekoetje@gmail.com

Leden Oudercommissie

Karlijn Blom, moeder van Fiene en Noor

Bob de Wissel, vader van Seline en Bas

Marc Lenaers, vader van Luuk, Hidde en Fiene

Hanneke Burggraaff, moeder van Elina en Emily

Sabrina van Leur, moeder van Chloe en Esmee

Marilou Marchal, moeder van Levy