Openingstijden:

Kinderdagverblijf Het Bonte Koetje is 52 weken per jaar geopend op de hiernavolgende dagen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14:30 – 18:30 uur
Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de BSO hele dagen geopend van 07:30 – 18:30 uur
Op feestdagen geldend voor Nederland, zijn wij gesloten. Het overzicht van feestdagen 2020 vindt u hieronder.

Maandag 13-04-2020 2e Paasdag
Maandag 27-04-2020 Koningsdag
Dinsdag 05-05-2020 Bevrijdingsdag
Donderdag 21-05-2020 Hemelvaartsdag
Maandag 01-06-2020 2e Pinksterdag
Donderdag 24-12-2020 Kerstavond 17.00 uur gesloten
Vrijdag 25-12-2020 1e Kerstdag
Donderdag 31-12-2020 Oudjaarsavond 17.00 uur gesloten
Vrijdag 01-01-2021 Nieuwjaarsdag
Groepen kunnen tijdens vakantieperiodes samengevoegd worden in verband met personeelsbezetting.

Vaste structuur geeft een veilig gevoel

Wij werken op Het Bonte Koetje kindvolgend, met ruimte voor spontane activiteiten. Hiervoor volgen wij op de dreumes en peutergroep onderstaande structuur maar dit kan soms afwijken naar gelang de activiteiten het weer.

Een dag op Het Bonte Koetje ziet er ongeveer als volgt uit:

07.30 – 09.00 Ontvangst kinderen op het dagverblijf

09.00 Gezamenlijk eten van fruit en het drinken van appelsap van de groenteboer

09:20 Activiteiten zoals buitenspelen, knutselen etc

11.30 Lunchen

12:30 – 14:30 Slaaptijd kinderen ( tijdstippen kunnen afwijken per kind)

15:00 Groentesnack, crackers en wat drinken

15:20 Activiteiten zoals buitenspelen, knutselen etc

16:00 – 18:30 Ophalen kinderen

Groepssamenstelling

Het Bonte Koetje biedt plaats aan 37 kinderen per dag in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar oud. Het dagverblijf is ingedeeld in 3 horizontale groepen. Horizontale groepen hebben als belangrijkste voordeel dat er kindgericht gewerkt kan worden in een groep kinderen die min of meer gelijk ontwikkeld is. Indeling van horizontale groepen:

Babygroep: max 10 kinderen ( 8 weken tot 13-17 maanden) met 3 leidsters.

Dreumesgroep: max. 11 kinderen ( 13 maanden tot 28 maanden) met 2 leidsters.

Peutergroep: max. 16 kinderen ( 28 maanden tot 4 jaar) met 2 leidsters.

Altijd een bekend gezicht

Het gevoel van geborgenheid van een kind neemt toe als er een relatie opgebouwd wordt. De groepen van het dagverblijf hebben daarom vaste medewerksters per groep. Door de kleinschaligheid en het doorlopen van de groepen, zijn ze al vrij snel bekend met alle in het dagverblijf werkzame leidsters. Zo zien ze altijd een bekend ‘gezicht’.

Wennen

Een week voordat uw kind komt wordt er een afspraak ingepland om te wennen aan de nieuwe omgeving. De dag en het tijdstip wordt in overleg met de leidsters van de groep gepland. Tijdens deze dag moeten ouders/verzorgers mobiel bereikbaar zijn.

GGD Rapport KDV

De inspectierapportten van de GGD zijn via deze link in te zien. 

Tarieven

Jaarlijks herzien wij opnieuw het tarief voor de kinderopvang. De nieuwe tarieven van 2020 zijn in november 2019 goedgekeurd door de oudercommissie.

Onderstaande tarief voor het kinderdagverblijf per 1 januari 2020:

Kinderdagverblijf

€ 8,45

BSO Inclusief vakantie- en studiedagen

€ 7,02

BSO exclusief vakantie- en studiedagen

€ 7,25

Kinderopvangtoeslag

Vanaf januari 2020 is het maximaal te vergoeden uurbedrag ( fiscaal max) voor kinderdagverblijf 8,17 per uur per kind. Het fiscaal maximum voor buitenschoolse opvang (BSO) is gesteld op € 7,02 per uur.

Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2020.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf via het inschrijfformulier. Na ontvangst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van plaatsing en maken wij een afspraak voor een rondleiding. Heeft u vragen dan zijn wij telefonisch bereikbaar op 0348-448952 tussen 09.00 en 17.00 of via de mail info@bontekoetje.nl.