Openingstijden:

07.30 – 18.30

Maandag, dinsdag,woensdag, donderdag en vrijdag

Kinderdagverblijf Het Bonte Koetje is 52 weken per jaar geopend.

Op feestdagen geldend voor Nederland zijn wij gesloten.

Groepen kunnen tijdens vakantieperiodes samengevoegd worden in verband met personeelsbezetting.

Vaste structuur geeft een veilig gevoel

Wij werken op Het Bonte Koetje kindvolgend, met ruimte voor spontane activiteiten. Hiervoor volgen wij op de dreumes en peutergroep onderstaande structuur maar dit kan soms afwijken naar gelang de activiteiten het weer.

Een dag op Het Bonte Koetje ziet er ongeveer als volgt uit:

07.30 – 09.00 Ontvangst kinderen op het dagverblijf

09.00 Gezamenlijk eten van fruit en het drinken van appelsap van de groenteboer

09:20 Activiteiten zoals buitenspelen, knutselen etc

11.30 Lunchen

12:30 – 14:30 Slaaptijd kinderen ( tijdstippen kunnen afwijken per kind)

15:00 Groentesnack, crackers en wat drinken

15:20 Activiteiten zoals buitenspelen, knutselen etc

16:00 – 18:30 Ophalen kinderen

Groepssamenstelling

Het Bonte Koetje biedt plaats aan 37 kinderen per dag in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar oud. Het dagverblijf is ingedeeld in 3 horizontale groepen. Horizontale groepen hebben als belangrijkste voordeel dat er kindgericht gewerkt kan worden in een groep kinderen die min of meer gelijk ontwikkeld is. Indeling van horizontale groepen:

Babygroep: max 10 kinderen ( 8 weken tot 13-17 maanden) met 3 leidsters.

Dreumesgroep: max. 11 kinderen ( 13 maanden tot 28 maanden) met 2 leidsters.

Peutergroep: max. 16 kinderen ( 28 maanden tot 4 jaar) met 2 leidsters.

Peutergroep: max. 16 kinderen ( 28 maanden tot 4 jaar) met 2 leidsters.

Altijd een bekend gezicht

Het gevoel van geborgenheid van een kind neemt toe als er een relatie opgebouwd wordt. De groepen van het dagverblijf hebben daarom vaste medewerksters per groep. Door de kleinschaligheid en het doorlopen van de groepen, zijn ze al vrij snel bekend met alle in het dagverblijf werkzame leidsters. Zo zien ze altijd een bekend ‘gezicht’.

Wennen

Een week voordat uw kind komt worden twee afspraken gemaakt om te wennen aan de nieuwe omgeving. De dagen en de tijdstippen worden in overleg met de leidsters van de groep gepland. Tijdens deze dagen moeten ouders/verzorgers mobiel bereikbaar zijn.

                                                                                                                                     GGD Rapport KDV 2018

Het inspectierapport van de GGD inspectie januari 2018 is via deze link in te zien. 

Tarieven

Jaarlijks herzien wij opnieuw het tarief voor de kinderopvang. De nieuwe tarieven van 2019 zijn in november 2018 goedgekeurd door de oudercommissie.

Onderstaande tarief voor het kinderdagverblijf per 1 januari 2019:

Kinderdagverblijf

€ 8,02

BSO Inclusief vakantie- en studiedagen

€ 6,95

BSO exclusief vakantie- en studiedagen

€ 7,25

 

Kinderopvangtoeslag

Vanaf januari 2019 is het maximaal te vergoeden uurbedrag ( fiscaal max) voor kinderdagverblijf 8,02 per uur per kind.  Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2019.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf via het inschrijfformulier. Na ontvangst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van plaatsing en maken wij een afspraak voor een rondleiding. Heeft u vragen dan zijn wij telefonisch bereikbaar op 0348-448952 tussen 09.00 en 17.00 of via de mail info@bontekoetje.nl.