Openingstijden:

Kinderdagverblijf Het Bonte Koetje is maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.
Op feestdagen geldend voor Nederland, zijn wij gesloten. Het overzicht van feestdagen 2021 vindt u hieronder.

Zondag, 4 april 2021 Pasen
Maandag, 5 April 2021 Paasmaandag
Dinsdag, 27 April 2021 Koningsdag
Woensdag, 5 Mei 2021 Bevrijdingsdag
Donderdag, 13 Mei 2021 O.H. Hemelvaart
Zondag, 23 Mei 2021 Pinksteren
Maandag, 24 Mei 2021 Pinkstermaandag
Zaterdag, 25 December 2021 Kerstmis
Zondag, 26 December 2021 2de Kerstdag
Groepen kunnen tijdens vakantieperiodes samengevoegd worden in verband met personeelsbezetting.

Vaste structuur geeft een veilig gevoel

Wij werken op Het Bonte Koetje kindvolgend, met ruimte voor spontane activiteiten. Hiervoor volgen wij op de dreumes en peutergroep onderstaande structuur maar dit kan soms afwijken naar gelang de activiteiten het weer.

Een dag op Het Bonte Koetje ziet er ongeveer als volgt uit:

07.30 – 09.00 Ontvangst kinderen op het dagverblijf

09.00 Gezamenlijk eten van fruit en het drinken van appelsap van de groenteboer

09:20 Activiteiten zoals buitenspelen, knutselen etc

11.30 Lunchen

12:30 – 14:30 Slaaptijd kinderen ( tijdstippen kunnen afwijken per kind)

15:00 Groentesnack, crackers en wat drinken

15:20 Activiteiten zoals buitenspelen, knutselen etc

16:00 – 18:30 Ophalen kinderen

Groepssamenstelling

Het Bonte Koetje biedt plaats aan 37 kinderen per dag in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar oud. Het dagverblijf is ingedeeld in 3 horizontale groepen. Horizontale groepen hebben als belangrijkste voordeel dat er kindgericht gewerkt kan worden in een groep kinderen die min of meer gelijk ontwikkeld is. Indeling van horizontale groepen:

Babygroep: max 10 kinderen ( 8 weken tot 13-17 maanden) met 3 leidsters.

Dreumesgroep: max. 11 kinderen ( 13 maanden tot 28 maanden) met 2 leidsters.

Peutergroep: max. 16 kinderen ( 28 maanden tot 4 jaar) met 2 leidsters.

Altijd een bekend gezicht

Het gevoel van geborgenheid van een kind neemt toe als er een relatie opgebouwd wordt. De groepen van het dagverblijf hebben daarom vaste medewerksters per groep. Door de kleinschaligheid en het doorlopen van de groepen, zijn ze al vrij snel bekend met alle in het dagverblijf werkzame leidsters. Zo zien ze altijd een bekend ‘gezicht’.

Wennen

Een week voordat uw kind komt wordt er een afspraak ingepland om te wennen aan de nieuwe omgeving. De dag en het tijdstip wordt in overleg met de leidsters van de groep gepland. Tijdens deze dag moeten ouders/verzorgers mobiel bereikbaar zijn.

GGD Rapport KDV

De inspectierapportten van de GGD zijn via deze link in te zien. 

Tarieven

Jaarlijks herzien wij opnieuw het tarief voor de kinderopvang. De nieuwe tarieven van 2021 zijn in november 2020 goedgekeurd door de oudercommissie.

Onderstaande tarief voor het kinderdagverblijf per 1 januari 2021:

Kinderdagverblijf

€ 8,72

BSO Inclusief vakantie- en studiedagen

€ 7,45

Kinderopvangtoeslag

Vanaf januari 2021 is het maximaal te vergoeden uurbedrag ( fiscaal max) voor kinderdagverblijf 8,46 per uur per kind. Het fiscaal maximum voor buitenschoolse opvang (BSO) is gesteld op € 7,27 per uur.

Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2021.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf via het inschrijfformulier. Na ontvangst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van plaatsing en maken wij een afspraak voor een rondleiding. Heeft u vragen dan zijn wij telefonisch bereikbaar op 0348-448952 tussen 09.00 en 17.00 of via de mail info@bontekoetje.nl.