HBK_ACH015_Steijn de Vries_-B

Het Bonte Koetje biedt plaats aan 22 kinderen per dag in de leeftijd van 4-10 jaar.

Kinderen van de basisscholen in de directe omgeving van Het Bonte Koetje worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door ons opgevangen.

Wennen

Een week voordat uw kind komt wordt een afspraak gemaakt zodat hij/zij een middag kan wennen aan een nieuwe omgeving (alleen nieuwe inschrijvingen).
Deze dag wordt in overleg met de leidsters van de groep gepland.

HBK_ACH015_SISOudshoorn_-Y

Activiteiten
Na schooltijd worden de kinderen opgehaald door de pedagogisch medewerkster van Het Bonte Koetje. Eenmaal aangekomen op het verblijf, wordt er aan tafel wat gedronken en gegeten waarbij elk kind de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen.
Daarna is er gelegenheid om individueel of in groepsverband een spelletje te doen, buiten te spelen, lezen of knutselen. De activiteiten worden samen met de groep kinderen bepaalt. Zo kunnen zij zelf invulling geven aan hun ‘ideale middag’. Uiteraard gebeurt dit binnen de randvoorwaarden die de pedagogisch medewerkster stelt.

IMG_0140

Van school naar de boerderij

Na school worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkster van Het Bonte Koetje op het schoolplein en met een busje vervoert naar Het Bonte Koetje. Om de reistijd van school naar Het Bonte Koetje zo kort mogelijk te houden, is het alleen mogelijk om kinderen op te vangen van de basisscholen in Montfoort. De kosten voor vervoer zijn inbegrepen in de gehanteerde tarieven.

IMGP7408

Het hele jaar open

Kinderdagverblijf Het Bonte Koetje is 52 weken per jaar geopend op de hiernavolgende dagen:
Maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag: 14:30 – 18:30 uur
Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de BSO hele dagen geopend van 07:30 – 18:30 uur

Op feestdagen geldend voor Nederland, zijn wij gesloten. Het overzicht van feestdagen 2021 vindt u hieronder.

Zondag, 4 april 2021 Pasen
Maandag, 5 April 2021 Paasmaandag
Dinsdag, 27 April 2021 Koningsdag
Woensdag, 5 Mei 2021 Bevrijdingsdag
Donderdag, 13 Mei 2021 O.H. Hemelvaart
Zondag, 23 Mei 2021 Pinksteren
Maandag, 24 Mei 2021 Pinkstermaandag
Zaterdag, 25 December 2021 Kerstmis
Zondag, 26 December 2021 2de Kerstdag

Groepen kunnen tijdens vakantieperiodes samengevoegd worden in verband met personeelsbezetting.

_MG_3701

Tarieven 2021

Jaarlijks herzien wij opnieuw het tarief voor de kinderopvang. De nieuwe tarieven van 2021 zijn in november 2020 goedgekeurd door de oudercommissie.

Onderstaande tarief voor het kinderdagverblijf per 1 januari 2021:

Kinderdagverblijf € 8,72
BSO Inclusief vakantie- en studiedagen € 7,45

Kinderopvangtoeslag 2021

Vanaf januari 2021 is het maximaal te vergoeden uurbedrag ( fiscaal max) voor kinderdagverblijf 8,46 per uur per kind. Het fiscaal maximum voor buitenschoolse opvang (BSO) is gesteld op € 7,27 per uur.

Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2021.

                                                                                                                                       GGD rapport BSO

De inspectierapportten van de GGD zijn via deze link in te zien. 

HBK_ACH015_BROSGomersnach_-X

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor naschoolse- of buitenschoolse opvang via het inschrijfformulier. Deze kunt u invullen en via email of per post verzenden naar Het Bonte Koetje. Na ontvangst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van plaatsing en ontvangt u een plaatsingscontract zodra uw kind geplaatst kan worden.
U kunt hier online inschrijven voor buitenschoolse opvang.
Na ondertekening van het plaatsingscontract zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.